dldh.hu 2013.10.11. 10:13

A tudás hatalom

  A politika és a sajtó is a hatalomért folyó küzdelem egyik terepe, ahol az anyagi és szellemi javak birtoklása feletti jogok megszerzéséért folyik a harc. Ebben a harcban a sajtó is csupán az egyik fegyvernem, de a tudományt is ide sorolhatjuk.  A média felelősségéről…

  A természettudományok és a műszaki tudományok területén viszonylag kikristályosodott gyakorlat alakult ki a kutatás- fejlesztés menetének a lebonyolítására, az eredmények közvélemény elé tárására.   „A bölcsészjellegű tudományos kutatás módszere…

    Mint a korábbi írásainkban ezt részletesebben is kifejtettük, az innováció nem egy önmagáért zajló folyamat, hanem egy kiváló eszköz az emberi környezet fejlesztésére. A legfontosabb kérdés tehát minden esetben az, hogy az innováció eredménye hogyan hasznosul,…