A tudomány világában a többség számára evidencia, hogy igyekezzünk a felmerülő problémákat minél általánosabban megfogalmazni, s azokra egy minél általánosabb megoldást találni. A tudós társadalom is gyakran követi el azonban azt a hibát, hogy egy-egy felfedezést…