Magyarország adóhatósága állam az államban. Magyarország adóhatóságának jogában áll a jogszabályokon túlmenően követelményeket támasztani, olyan kérdésekben dönteni, amelyekben sem szakmai, sem egyéb ismeretei nincsenek, jogában áll ostoba és rosszindulatú…

    Mint a korábbi írásainkban ezt részletesebben is kifejtettük, az innováció nem egy önmagáért zajló folyamat, hanem egy kiváló eszköz az emberi környezet fejlesztésére. A legfontosabb kérdés tehát minden esetben az, hogy az innováció eredménye hogyan hasznosul,…

dldh.hu 2013.10.08. 15:05

Az innováció képlete

  Az innováció kifejezéssel úton-útfélen találkozhat az ember, mégis azt tapasztalom, hogy sokan nem értik a lényegét. Még akinek a végzettsége, a munkaköre ezt a fajta szemléletet követelné meg, azok többsége is csak elvi szinten ismeri a fogalmat. Megtanulta azokat a…

  Napjainkban számos helyen tetten érhető az a tévedés, hogy az innovációt azonosítják a kutatás-fejlesztési tevékenységgel. A súlyos fogalmi zavar legjellemzőbb megjelenési formája mutatkozik meg akkor, amikor az innovációs tevékenységet szabályozó törvényeket…

  Más gazdasági szektorokéhoz hasonlóan az innovációra költött pénzt is a GDP ráfordítással szokás jellemezni. A ráfordítás százalékos emelése gyakran hangoztatott cél döntéshozóink részéről, mintha az elköltött adóforintok közvetlenül innovatív javak…

  Ma már Európa szerte egyre többen az innovációtól várják a recesszióból való kilábalást, a gazdaság új alapokon történő fellendülését. Politikai szempontból korrekt álláspont szerint a magyar társadalom, azon belül a nemzetgazdaság mielőbb a tudáson és az…